Filters
Close

感謝 梁嘉琪 (Leung Ka Ki)的信賴!

2018年5月3日

多謝 Leung Ka Ki (梁嘉琪) 既支持,佢去旅行都會選擇用我哋既 XPower #MS1 3軸手機雲台,有3400mAh大容量電池去比你慢慢拍攝,旅行工作記錄一流!為大家增添生活選擇。這,就是 XPower Hong Kong。

寫下您的評論